Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
11.10.2018
Harmonogram płukania sieci wodociągowej
03.10.2018
Zaproszenie na sesję
28.09.2018
w dniu 4 października 2018 r. o godz. 9.00 więcej
“Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne
21.09.2018
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018

Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce


23 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa wiaty na odpady wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. wewnętrzna instalacja elektryczna z odcinkiem zewnętrznym, doziemnym instalacji, na działkach o nr ewid. 109/4 i 1009/5 położonych w  m. Iwierzyce w ramach projektu Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych (PSZOK) w Gminie Iwierzyce z Wykonawcą: Januszem Cegłowskim Przedsiębiorstwo Budowlane CEGPOL, ul. C.K. Norwida 10, 23-400 Biłgoraj. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 599 995,19 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2018 roku.

Celem projektu jest uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Gminie Iwierzyce zaś przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmująca budowę zespołu pomieszczeń zadaszonych w postaci budynku o konstrukcji stalowej dla szczelnych kontenerów stalowych, w których będą gromadzone odpady komunalne takie jak:
odpady biodegradowalne, szkło, metale, zużyte opony, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły, gruz ceglany i betonowy, odpady wielkogabarytowe. Ponadto w projekcie uwzględniono działania informacyjno – edukacyjne, których celem będzie ograniczenie powstawania odpadów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl