Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA OSP W GMINIE IWIERZYCE
27.03.2018
OGŁOSZENIE
16.03.2018
o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2018 roku. więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy” więcej
Informacja Urzędu Skarbowego
20.02.2018
Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
16.02.2018
otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2018 więcej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu
01.02.2018
prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. więcej

W Olchowej ruszyła budowa kanalizacji


We wtorek 11 lipca, uroczystego wbicia pierwszej łopaty pod budowę kanalizacji dokonali przedstawiciele Urzędu Gminy w Iwierzycach: Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Pazdan, Wójt Bogusław Mucha, Inspektor ds. inwestycji Ewa Żurad, sołtys wsi Olchowa Janusz Majka oraz przedstawiciele firmy wykonawczej.

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej..."


Z dniem 03 lipca 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”.

Obecnie prace prowadzone są w miejscowości Sielec. Prace te polegają na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej tj. wymiana rur z mniejszych średnic na większe. Długość przebudowywanej sieci kanalizacyjnej – 2 245 m.

Drugim etapem prac będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym w miejscowości Olchowa.

Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

 

 

We wtorek 20 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia robót budowalnych związanych z siecią kanalizacyjną, realizowanych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”. Na zaproszenie Wójta Gminy Iwierzyce  licznie odpowiedzieli mieszkańcy i właściciele posesji zlokalizowanych na obszarze prowadzenia robót.

Udział w spotkaniu wzięli także  przedstawiciele firmy wykonawczej robót Paweł Lisowski Zakład Instalacyjno-Budowlany LIS-BUD oraz Inspektor Nadzoru Henryk Lasek  INSTALEX ZAKŁAD ROBÓT WOD KAN CO I GAZ. Przedstawiono harmonogram realizacji robót oraz omówiono prace, które wykonywane będą w ramach poszczególnych zadań/lokalizacji. Mieszkańcy uzyskali informacje o zasadach wykonywania przyłączy oraz procedurze podłączania posesji do sieci kanalizacyjnej.

 

Rozpoczęcie podpisywania umów o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynków w ramach projektu.

Informujemy, iż z dniem 20.06.2017 r. rozpoczęto podpisywanie umów o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynków w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”.

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl