Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
11.10.2018
Harmonogram płukania sieci wodociągowej
03.10.2018
Zaproszenie na sesję
28.09.2018
w dniu 4 października 2018 r. o godz. 9.00 więcej
“Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne
21.09.2018
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
SKS w naszych szkołach - Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy”
W dniu 12.02.2018 r. Gmina Iwierzyce podpisała porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie na realizację zadania Szkolny Klub Sportowy.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Akces do programu zgłosiły wszystkie szkoły z naszej Gminy. Ogółem w programie weźmie udział około 120 uczniów. Program realizowany jest w dwóch okresach: od 12.02.2018 r. do 22.06.2018 r. oraz 03.09.2018 r. – 30.11.2018 r. w wymiarze 70 godzin zajęć dla każdej z grup.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Gminę Iwierzyce.
Celem programu jest:
·      Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
·      Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
·      Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
·      Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
·      Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
·      Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
·      Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
·      Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
·      Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Idea programu SKS:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/idea

Regulamin programu SKS:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/uploaded_files/15178319421000_regulamin-sks.pdf

SKS w naszej okolicy:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/sks-w-twojej-okolicy
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl